p1

PROMOSI KEMASUKAN PASTI

Read more
p1

Carta Organisasi Jabatan PASTI Sarawak

Read more
p1

MISI dan VISI PASTI


VISI
  • Melahirkan Insan Soleh di Malaysia Melalui Pendidikan Pra Sekolah sebagai Elemen Terpenting

MISI
  • Meningkatkan Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran, Pengurusan serta Kuantiti PASTI di Malaysia Bagi Menjadikan PASTI Pilihan Utama Kepada Masyarakat Yang Cintakan Pendidikan Islam.

Read more
p1

Objektif Penubuhan PASTI  • Menyediakan proses pendidikan awal yan berorientasikan sistem Pendidikan Islam ke arah melahirkan anak yang soleh, berilmu dan beramal
  • Mendidik jiwa dan akal kanak-kanak dengan didikan Islam bersumberkan ajaran Al-Quran dan Hadis
  • Membimbing kanak-kanak supaya menghayati ibadah,akhlak dan cenderung melakukan makruf serta meninggalkan mungkar
  • Melatih kanak-kanak membaca, menghafaz dan menghayati Al-Quran,doa dan zikir
  • Memberi pengetahuan kepada kanak-kanak asas bahasa, matematik dan komunikasi ke arah kebolehan dan keupayaan membaca, mengira, menulis dan menghafal.

Read more
p1

FALSAFAH PASTI


Satu usaha bersepadu dan berterusan ke arah melahirkan generasi tunas Islam yang unggul dari aspek sahsiah,keilmuan dan amalan-amalan yang bertunjangkan kepada Islam,Iman dan Ihsan.

Mengambil kira potensi dan bakat yang sedia ada,pendidikan PASTI berusaha mengembangkan kemahiran kognotof,psikomotor,bahasa,sosio-emosi dan sosial selain kepelbagaian bakat serta kecerdasan yang sedia terpupuk di dalam diri tunas Islam. Usaha-usaha PASTI menerusi pembentukan peribadi unggul ini bertujuan mempersiapkan diri mereka menjadi waarga yang cintakan negara serta berpegan teguh dan mengamalkan cara hidup Islam dalam kehidupan seharian supaya diredai oleh Allah swt. di dunia dan di akhirat..

Read more

Sembang-sembang PASTI


ShoutMix chat widget